Nabídka fitness programů

  • zaměřujeme se hlavně na outdoorové cvičení

        jakFIT 4Mums, Kondiční trénink, Břišní pekáč, Kruhový trénink

        

                      

  • máme ale i hodiny pod střechou
        WoWo 
                              

 

  • osobní tréninky
        jakFIT Individual